Utbyggnad utekök med tak. Nacka Lännersta

Vi blev anlitade för att hjälpa en fastighetsägare med utbyggnad av ett utekök i Lännersta i Nacka. Utbyggnaden bestod i att uppföra en ny murad grill, samt att bygga ut taket för att omfatta en större yta av uteköket. Våra snickare uppförde själva trästrukturen för taket. Därefter tog takläggare vid och la takpapp på den nya delen av taket, samt bytte ut den slitna pappen på den gamla delen. Anläggare tog hand om murningen av den nya grillen. Uteplatsen byggdes ut vid en fastighet på Trollsjövägen i Lännersta.

Funderar du också på att bygga ut din uteplats? Då kan våra professionella hantverkare hjälpa dig.

 Om ni istället behöver hjälp med att montera ett kök i Stockholm så kan ni läsa mer här.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *