Renovering av Tak Villa i Rönninge södra Stockholm

Läggning av nytt tegeltak, ytpapp och vindskivor till sommarstuga samt installation av takfönster, skorsten. Året även lade vi även om garagetaket med hjälp av ett duktig takläggare från Rönninge söder om Stockholm på Söderby torgs allén i Salem kommun.