Vårt byggföretag tog itu med en omfattande fasadrenovering åt en bostadsrättsförening i Solberga i Älvsjö. Vi började med att ta oss ut till fastigheten ifråga för att genomföra en behovsanalys. Det visade sig bland mycket annat att fasaden var i behov av ny isolering. Vi monterade upp vår egen byggställning och satte sedan igång med själva arbetet. Några veckor senare har bostadsrättsföreningen en ny fasad med kvalitetsstämpeln SÄKER FASAD. Fasadrenoveringen skedde på en fastighet på Sandalettgatan i Älvsjö.

Har du en fasad som behöver renoveras i Huddinge? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer om hur vi levererar kvalitet till våra kunder här.